☰ MENU

OPOKA

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
 

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które działa w Koszalinie i zajmuje się wszystkim, co przynosi radość i pozwala być aktywnymi w codziennym życiu. Sami – w większości –jesteśmy niepełnosprawni, a poprzez „Opokę” chcemy stworzyć normalny świat – bez barier, nie tylko architektonicznych. Nasze spotkania odbywają się w Parafii św. Kazimierza w Koszalinie, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 14:00.

Jesteśmy Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i jako takie, jesteśmy wspólnotą, która, pomagając samym sobie w tworzeniu tego świata, jest „organizacją pożytku publicznego” (znajdziesz nas w bazie OPOKA – NGO). Znaczy to, między innymi, że każdy, kto chciałby przekazać na naszą działalność jakąś kwotę pieniędzy, może to zrobić, przekazując np. 1% swojego podatku. Chętnych zapraszamy – od razu dziękując za wsparcie i pomoc.

O nas...

Co prawda, jak wspominaliśmy na stronie startowej, nie jesteśmy już Stowarzyszeniem w sensie prawnym. Ale oczywiście działamy wciąż i wciąż się spotykamy, bo bez tego trudno nam żyć. Dalej jesteśmy przyjaciółmi i dalej stanowimy wspólnotę, która razem podejmuje różne zadania.

Niech tak zostanie :) Wspólnota to miejsce, gdzie można zaufać drugiemu, poprosić o pomoc, uczyć się od siebie nawzajem.

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania - Mszę św. mamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w kościele św. Kazimierza w Koszalinie, a po niej zawsze spotykamy się w salce obok; na pogaduchy, herbatkę itp.

Działamy od 1995 roku; wcześniej, jako grupa przyparafialna (1988-1995);

Obecnie jesteśmy Stowarzyszeniem, które uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Działalność na rzecz integracji  osób niepełnosprawnych i stowarzyszeń.

Działalność integracyjna w społeczeństwie;

Aktywizacja środowiska osób niepełnospr.;

Znaczący wpływ na likwidację barier architektonicznych (infrastruktura),

społecznych i psychologicznych.

Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez cykliczne spotkania,

wzajemna pomoc we współpracy

z wolontariuszami, tworzenie grup wsparcia.

Organizowanie wyjazdów, wycieczek, pielgrzymek,

imprez integracyjnych,

kładąc szczególny nacisk na umożliwienie

udziału w nich osobom na wózkach i z dużą niepełnosprawnością,

pomoc w wyjściu do kina, teatru czy na zwykły spacer.

Pomoc w spotkaniach duszpasterskich;

2 razy w roku organizujemy rekolekcje

dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół.

Wydajemy gazetkę "Opoka" dla członków Stowarzyszenia

i osób zainteresowanych problematyką środowiska.

HISTORIA

MISJA

DZIAŁANIA

POSZUKUJĄCYM:

POLECAMY:

SOBORY KOŚCIOŁAhttp://soborowa.strefa.pl
KATECHIZMhttp://www.katechizm.opoka.org.pl
BREWIARZhttp://brewiarz.pl/index.php3
PORTAL OPOKAhttp://www.opoka.org.pl/0.1,index.html
PEŁNOMOCNIKhttp://www.niepelnosprawni.gov.pl
INFO O LEKUhttp://www.leki-informacje.pl
CISI GŁOGÓWhttp://www.cisi.pl
EFF KOSZALINhttp://integracjatyija.pl/pl/
IKAR KOSZALINhttp://www.ikar.koszalin.pl